Drion Consultancy - reflectie en interventie
Medewerkerstevredenheidonderzoek
 


Uw personeel is de motor van uw bedrijf en een groot deel van uw kapitaal. De medewerkers zijn vaak meer waard dan de rest van een onderneming en volgens velen zal personeel in de toekomst alleen maar meer waard worden. Het is dus noodzakelijk uw personeel te binden, te boeien en ze zo veel mogelijk laten genieten van de werkzaamheden en alles daaromheen. 

Zowel arbeidsmotivatie en tevredenheid zijn onderwerpen die sterk verbonden zijn met de prestaties van uw bedrijf en de ervaringen die klanten beleven. Ook het verzuim en het verloop binnen uw organisatie is gerelateerd aan de motivatie en tevredenheid van uw medewerkers. 


Wat doen wij voor u?
Drion Consultancy helpt u de mate van tevredenheid van uw werknemers in kaart te brengen. Door verschillende aspecten van het werk te meten zal niet alleen duidelijk worden hoe (on)tevreden uw werknemers zijn, maar ook waar de mate van tevredenheid juist hoog of juist laag is.

Naast het in kaart brengen van de tevredenheid, zal er ook samen met de u nagedacht worden over eventuele interventies en implementatie. Uit het onderzoek komt namelijk niet alleen de (on)tevredenheid aan het licht, ook zal duidelijk worden wat uw personeel belangrijk vindt.
                     "Geef me een baan die bij me past en 
                           ik hoeft nooit meer te werken."
                                                 -Confucius-